Opleiding tot Beeldcoach

Beeldcoaching is een krachtige coachingsmethode die uitgaat van ontwikkelingsmogelijkheden. Beeldcoaching brengt competenties in beeld en stuurt vanuit een positief perspectief op verandering in situaties die minder succesvol zijn. Vanuit de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie staat de professionalisering centraal.

Werken met beeld

Beeldcoaching is een methode die je niet zomaar kunt toepassen. Het vergt filmische sensitiviteit, analytisch vermogen, ethiek en een open houding. Het vergt veel training van vaardigheden, visieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Beeld biedt de professional een visueel verslag van zijn of haar werk. Het kan een doorbraak betekenen in het verwerven van inzicht waardoor nieuwe beslissingen kunnen worden genomen en verandering in gang wordt gezet. Beeld maakt meer duidelijk dan taal.

Het begint met goed kijken.
Opnamen moeten zo zijn dat ze recht doen aan de professional. Ze moeten integer zijn gemaakt en de situatie gedifferentieerd weergeven. De rijkdom van beeldmateriaal wordt echter pas in volle omvang duidelijk als er analyses per seconde worden gemaakt: de zogenaamde microanalyse.

Coaches die de methode toepassen, koppelen dit aan allerlei andere kennisgebieden: kernreflectie, oplossingsgericht werken, handelingsgericht werken, leerlingenzorg, groepsprocessen, instructiemodellen, activerende didactiek, vernieuwing enzovoort. Steeds zijn ze op zoek naar de persoonlijke kwaliteiten, moed, uitdaging en kracht van de ander. Door middel van beeld kun je nadenken over je handelen, je motieven en wat je tot stand wilt brengen.

Opbouw van de opleiding Beeldcoaching

De opleiding bestaat uit 3 delen:
Niveau 1 : Filmen en micro-analyse
Niveau 2 : Coaching                                                                                      
Niveau 3 : Activerend coachen & divergent denken

Doelgroep

Deze opleiding is aan te bevelen aan professionals met een coachende rol in de eigen organisatie: intern begeleiders, opleiders in de school, zorgcoördinatoren, leidinggevenden in het onderwijs. 

Voorwaarden

  • Je bent in bezit van een HBO diploma
  • Je wordt in staat gesteld om video-opnamen te maken binnen de eigen werksituatie
  • Je beschikt over een videocamera, een laptop en een videobewerkingsprogramma
  • De organisatie heeft een privacyregeling voor het werken met beelden.

De opleiding staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Het is een opleiding die wordt erkend door het Opleiderscollectief Beeldcoaching.

Belangstelling? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Geregistreerd bij het Opleiders Collectief Beeldcoaching, de LBBO en Via Beelden Coachen.