Kijken met kinderen

Kijken met kinderen geeft een extra dimensie aan Beeldcoaching.

Het brengt leerprocessen op gang op 2 niveaus: op het niveau van de leraar en op het niveau van de leerling(en). Het vakmanschap van de leraar wordt verder ontwikkeld. Kinderen leren door samen te kijken naar opnames en door hierop te reflecteren.

De kracht van kijken met kinderen zit in de lijn: wat willen kinderen leren en hoe ze op videobeelden reflecteren. ‘Zien we en horen we wat we ons hebben voorgenomen en/of wat we hebben opgeschreven?’

Het doel

Het doel is bewustwording en duurzame gedragsverandering en inzicht in leren: wat zijn mogelijke verbeteringen? Door de beelden wordt vooruitgang zichtbaar. Succeservaringen bij het werken aan kleine overzichtelijke leerdoelen maken de weg vrij om complexere leervragen te stellen.

Leervragen formuleren

De kinderen formuleren bij deze aanpak persoonlijke leervragen die aansluiten bij een leervraag op groepsniveau. Het gaat er om wat kinderen zelf willen leren. De leraar helpt de kinderen om (latent) aanwezige leervragen concreet te formuleren. De leervragen mogen wel en beetje van elkaar verschillen, als ze maar verwant zijn aan elkaar.   

Beeldcoach – leraar – kinderen

De leraar wisselt steeds van rol: gespreksleider die kinderen activeert om na te denken, om te kijken en te luisteren naar beelden. Op een ander moment compenseert en/of stuurt de leraar door uitleg te geven hoe je een leervraag kunt formuleren. De beeldcoach biedt indirecte begeleiding. Zij is de coach van de coach.

De kinderen worden gecoacht door de leraar.
De leraar wordt gecoacht door de beeldcoach.
Kijken met kinderen is een nieuwe manier van leren.

Kijken met kinderen werkt als een spiegel voor de leraar.
Het bewustzijn groeit bij de kinderen en de leraar.
Als het bewustzijn groeit, krijg je zicht op en inzicht in oplossingen.

Belangstelling? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Geregistreerd bij het Opleiders Collectief Beeldcoaching, de LBBO en Via Beelden Coachen.