Beeldcoaching in het onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs.

De basisschool van 2020 moet zorgen voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs.
Het onderwijs houdt rekening met de talenten en leerbehoeften van alle individuele leerlingen. Er moet onderwijs worden geboden van hoge kwaliteit. Met aandacht voor de basisvaardigheden die alle leerlingen moeten beheersen en aandacht voor brede persoonlijke vorming. (Bron: Rijksoverheid)

Een opgave en een uitdaging!

Voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs zijn leraren van essentieel belang: de leraar doet er toe! Lesgeven is complex en vraagt veel van de leraren, zeker in deze tijd waarin veel problemen in het onderwijs worden ervaren. Beeldcoaching is een krachtige methodiek die leraren ondersteunt bij het uitoefenen van hun vak.

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een krachtige en effectieve vorm van coaching omdat de overdracht via beeld erg snel gaat. Centraal staat de dialoog over het beeld, die altijd voor beweging zorgt! Beeldcoaching richt zich op de kern van het onderwijs: het primaire proces. De beelden worden geanalyseerd  op 3 onderdelen: interactie, klassenmanagement en didactiek. Beeldcoaching is inspirerend, handelings- en oplossingsgericht.  

Beeldcoaching binnen  het onderwijs kent meerdere toepassingsmogelijkheden, zoals:

  • Een individueel Beeldcoachingstraject
  • Opleiding tot Beeldcoach
  • Kijken met kinderen
  • Intervisie
  • Ondersteuning van leidinggevenden

Wil je meer weten over de verschillende mogelijkheden?

Ik geef je graag informatie. Contact

Geregistreerd bij het Opleiders Collectief Beeldcoaching, de LBBO en Via Beelden Coachen.