Opleiding Pedagogisch Beeldcoach 0 tot 13 jaar

De opleiding ‘Pedagogisch beeldcoach 0 tot 13 jaar’ van Geelen Communicatie Training en Advies is een door het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) branche-erkende combinatiescholing voor Coaching en Pedagogiek 0 tot 13 jaar. 

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een krachtige vorm van coaching die aansluit bij de nieuwe mogelijkheden van de beeldcultuur. Centraal staat de dialoog over het beeld. Die zorgt altijd voor beweging.Beeldcoaching omvat vernieuwingen in het werken met beelden. Het gaat om nieuwe uitdagingen op het gebied van beeldgebruik. Samenwerking, inspiratie, creativiteit en energie zijn de ‘tools’ van de beeldcoach.

Pedagogische beeldcoaching

Binnen de pedagogische beeldcoaching in de kinderopvang staat de veiligheid, het welbevinden en de ontwikkeling van het kind op de eerste plaats. Met het inzetten van pedagogische beeldcoaching binnen de organisatie worden bij de pedagogisch medewerkers de persoonlijke, pedagogische en educatieve kwaliteiten vergroot. Medewerkers krijgen helder inzicht in de ontwikkeling van het kind en wat het kind nodig heeft. Ze bekijken momenten die goed verlopen, wat verbetering behoeft en wat hun eigen bijdrage daarin kan zijn. De professionaliteit van de pedagogisch medewerker wordt verbeterd. Dit alles draagt bij aan meer deskundigheid en plezier in het werk van de pedagogisch medewerkers. Het geeft de organisatie een krachtige en professionele uitstraling naar buiten. Bij de ouders geeft dit vertrouwen in de organisatie waar kun kind verblijft.

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit een combinatie van ‘pedagogiek 0 tot 13 jaar’ en ‘coaching’.
De aspirant pedagogisch beeldcoach leert in de opleiding met behulp van de beeldopnamen medewerkers op een oplossingsgerichte wijze te ondersteunen bij vragen in de omgang met de kinderen en de samenwerking met collega’s.

Doelgroep

Deze opleiding is aan te bevelen aan professionals met een coachende rol in de organisatie: pedagogische coaches en leidinggevenden binnen de kinderopvang.  

 Voorwaarden

  • Je hebt een hbo-opleiding of werkt op hbo-niveau. Heb je geen van beide dan kun je een screening aanvragen om toegelaten te worden.
  • Je beschikt over een videocamera. Binnen je organisatie heb je de beschikking over een laptop, een bewerkingsprogramma en eventueel een beeldscherm waarmee je beelden kunt voorbereiden.
  • De organisatie heeft een privacyregeling voor het werken met beelden.

Samenwerking en Registratie

De opleiding wordt gegeven in samenwerking met het opleidingscentrum ‘Geelen Communicatie Training en Advies’. www.geelencommunicatie.nl

Na certificering kun je jezelf registreren als gekwalificeerd ‘Pedagogisch Beeldcoach’  bij de Stichting Via Beelden Coachen.

Belangstelling? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Geregistreerd bij het Opleiders Collectief Beeldcoaching, de LBBO en Via Beelden Coachen.