Beeldcoaching in de kinderopvang

Kinderopvang en kwaliteit

Kwalitatief goede kinderopvang is van onmisbaar belang voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Als professionele mede-opvoeder levert de kinderopvang namelijk een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van een kind. Deze is onder andere gericht op een optimale ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen, die in staat gesteld en uitgedaagd worden volledig te integreren in het sociaal-maatschappelijk leven.   

Belangrijke doelen zijn:

  • het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
  • de gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • de gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  • kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken. 

Het Nederlandse kabinet zet in op het verhogen van de pedagogische kwaliteit binnen de kinderopvang. Daartoe zijn in januari 2019 opnieuw een aantal maatregelen ingevoerd:

  • een pedagogisch beleidsmedewerker coacht voortaan de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden
  • iedere pedagogisch medewerker krijgt jaarlijks  coaching bij de dagelijkse werkzaamheden.

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een krachtige en effectieve vorm van coaching omdat de overdracht via beeld erg snel gaat. Centraal staat de dialoog over het beeld, die altijd voor beweging zorgt! Beeldcoaching is inspirerend, handelings- en oplossingsgericht.

Beeldcoaching binnen de kinderopvang kent meerdere toepassingsmogelijkheden, zoals:

  • Een individueel Beeldcoachingstraject
  • Opleiding tot Pedagogisch Beeldcoach
  • Intervisie

Belangstelling? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Geregistreerd bij het Opleiders Collectief Beeldcoaching, de LBBO en Via Beelden Coachen.