Beeldcoaching en Autisme

Ieder mens is uniek

Dat geldt ook voor een kind met autisme, met zijn of haar eigen kenmerken van gedrag die voortvloeien uit de storingen in de informatieverwerking.

Alles wat je hoort, ziet, ruikt, voelt en proeft en de interne prikkels uit je lichaam, komen je brein binnen in losse puzzelstukjes en moeten in elkaar gepuzzeld worden. Dan geef je betekenis , waarna je kunt gaan handelen. Dat handelen is het gedrag dat je elke dag laat ziet.

Een kind met autisme

Bij een kind met autisme werkt dat ook zo, maar de informatieverwerking en betekenisverlening verlopen anders. Als gevolg daarvan vertoont het kind ander gedrag dan je verwacht. Ieder mens mist weleens informatie, maar een kind met autisme mist meer informatie dan gemiddeld. Met grote regelmaat ondervindt een kind met autisme problemen. Dat leidt tot veel frustratie bij het kind en bij de volwassene of  die het kind begeleidt.

Observeren en afstemmen

Om een kind met autisme te kunnen geven wat het nodig heeft, is het van belang om heel goed te leren observeren en afstemmen op het kind, gevoelig en ontvankelijk zijn voor de signalen die het kind uitzendt.  

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een effectieve vorm van begeleiding die ondersteunt bij het verbeteren van de communicatie. Er worden videofragmenten gemaakt tijdens dagelijkse praktijksituaties. De beelden worden bekeken en samen besproken, waarbij de verschillende aspecten van communicatie worden geanalyseerd. Er wordt een zogenaamde micro-analyse gemaakt. Door het bekijken en analyseren van videobeelden wordt helder waarom het contact minder prettig verloopt en wat helpend is om de communicatie  te verbeteren. Het accent ligt op het versterken van datgene wat goed gaat. De succeservaringen worden gebruikt om de minder geslaagde momenten te verduidelijken en te verbeteren.

Belangrijke waarden

  • Respectvol denken en reageren, vanuit een positieve instelling.
  • Onvoorwaardelijk geloven dat het gedrag van het kind met autisme een direct gevolg is van de breinwerking en erop vertrouwen dat het kind, met de juiste aanpak, kan wat het moet doen.
  • Geloofwaardig, betrouwbaar en realistisch zijn.

Belangstelling? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Geregistreerd bij het Opleiders Collectief Beeldcoaching, de LBBO en Via Beelden Coachen.