Beeldcoaching in het onderwijs en de kinderopvang

Beeldcoaching is een invloedrijke methodiek als het gaat om deskundigheidsbevordering van professionals. Beeldcoaching is effectief, oplossings- en handelingsgericht.

Het is een krachtige vorm van coaching die aansluit bij de nieuwe mogelijkheden van de beeldcultuur en uitgaat van ontwikkelingsmogelijkheden.

Mensen zijn van nature beter toegerust op het kijken naar beelden dan op het luisteren naar taal. Onze hersenen verwerken beelden vele malen sneller dan taal en het geheugen voor beelden is in vergelijking met taal beter ontwikkeld.

Het bespreken van beelden uit de werksituatie zorgt voor overleg en afstemming. De dialoog over de beelden staat centraal.

Beeldcoaching draagt positief bij aan het realiseren van Passend Onderwijs. Concreet gaat het over het verbeteren van het onderwijs: een prettig contact tussen leraar en leerlingen, leerlingen motiveren, heldere instructie geven, een goede werksfeer, orde en regelmaat. Het is een inzichtelijke manier om beter te begrijpen hoe probleemgedrag ontstaat en welke rol de leraar kan hebben om dat te voorkomen en te reguleren.

De pedagogische en educatieve kwaliteit van de medewerkers binnen de kinderopvang vormt een belangrijke factor in het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Immers, een kind dat zich veilig voelt, zal zich binnen de eigen mogelijkheden goed ontwikkelen.

Beeldcoaching is een methodiek die de interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerker inzichtelijk maakt en verbetert. De zelfkennis en het zelfvertrouwen van de medewerker wordt versterkt omdat deze kan zien waar het lukt om geslaagd contact te maken en wat hij of zij nog kan verbeteren. Dit zorgt voor een positieve leerhouding.

Beeldcoaching ondersteunt professionals op inspirerende en respectvolle wijze.

Samenwerking, inspiratie, creativiteit en energie zijn de ‘tools’ van de beeldcoach.

Nieuwsgierig geworden?   Neem vrijblijvend contact met mij op.