Beeldcoaching in het onderwijs en de kinderopvang

Beeldcoaching is een invloedrijke methodiek als het gaat om deskundigheidsbevordering van professionals. Beeldcoaching is effectief, oplossings- en handelingsgericht.

Het is een krachtige vorm van coaching die aansluit bij de nieuwe mogelijkheden van de beeldcultuur en uitgaat van ontwikkelingsmogelijkheden.

Beeldcoaching brengt competenties in beeld en stuurt vanuit  een positief perspectief op verandering in situaties die minder succesvol zijn.

Het bespreken van beelden uit de werksituatie zorgt voor overleg en afstemming. Centraal staat de dialoog over het beeld.

Beeldcoaching draagt positief bij aan het realiseren van Passend Onderwijs. Concreet gaat het over het verbeteren van het onderwijs: een prettig contact tussen leraar en leerlingen, leerlingen motiveren, heldere instructie geven, een goede werksfeer, orde en regelmaat. Het is een inzichtelijke manier om beter te begrijpen hoe probleemgedrag ontstaat en welke rol de professional kan hebben om dat te voorkomen en te reguleren.

Beeldcoaching is een methodiek die de interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers inzichtelijk maakt en verbetert. De zelfkennis en het zelfvertrouwen van de medewerker versterkt omdat deze kan zien waar het lukt om geslaagd contact te maken en wat hij of zij nog kan verbeteren. Dit zorgt voor een positieve leerhouding.

De pedagogische en educatieve kwaliteit van de medewerkers binnen de kinderopvang vormt een belangrijke factor in het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Immers, een kind dat zich veilig voelt, zal zich binnen de eigen mogelijkheden goed ontwikkelen.

Beeldcoaching ondersteunt medewerkers op inspirerende en respectvolle wijze.

Samenwerking, inspiratie, creativiteit en energie zijn de ‘tools’ van de beeldcoach.

Nieuwsgierig geworden?   Neem gerust contact met mij op.